חיפוש אבדות

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

אמרו חז"ל שקודם בריאת העולם היה השי"ת בורא עולמות ומחריבן, והכוונה ל'שבירת הכלים' כמו שגילו בזוה"ק והאר"י, [ונתבאר בס"ד במושג בתורה צד]. ומהות הדבר בקיצור הוא, שחלקי הקדושה מלמעלה נפלו ונטבעו בתוך העולמות ושורה עליהם הסתרה וכיסוי גשמי. ודבר זה נקרא שחלקי הקדושה נאבדו ונתערבו בהסתרה, וכביכול הקדושה אינה שלמה למעלה כי צריך להעלות -למצא- את חלקי הקדושה הנאבדים ולהעלותם, ובכך להשלים את כח הקדושה. וכאשר זוכים והדעת מתוקנת, והאדם עוסק בעבודת ה' לפי דעת הצדיקים, אזי כל עסקיו ומעשיו - הן הרוחניים הן הגשמיים - מתקנים ומשלימים את הקדושה כראוי, כי מקבל חיזוק וחיות רוחני מעבודת ה' ומשלים את הקדושה, ובכח זה מגלה את ההסתרה גם בשאר עסקיו גם הגשמיים, וזוכה לעשות כל דבר כראוי, לשם שמים, ובאמונה ודעת וכיוצא כמבואר בספרים הקדושים. ואז חלקי הקדושה שחוזרים למקומם מוסיפים בו חיות רוחני והתחדשות ושלמות הנפש [כמבואר בסי' נ"ד ובכ"מ, וכאשר גשמיות העולם נשלמת ומתוקנת בגשמיות כגון שהפרות גדלים כל צרכם וכיוצ"ב, אז בעיקר יכולים לעסוק בזה להחזיר ולגלות את הקדושה שבהם להעלותה]. אך כאשר מתגברת ההסתרה והאדם שוכח ונופל ולא ממלא את תפקידו, יכולים לעבור מצבים ומקרים ששוכח את עצמו ומאבד את כוחותיו וחיותו, והולך בעולם הזה אחר ההסתרה, ואז גם הניצוצות – חלקי הקדושה- לא שבים ממש למקומם, וגם כוחות הנפש של האדם מעורבים בהסתרה וחלישות וכיוצא בזה בכמה אופנים שהוא וחלקי הקדושה נקראים אבודים. וע"י דרך התשובה שמלמדים הצדיקים ובפרט רביה"ק ומוהרנ"ת, חוזרים ושבים חלקי הקדושה והנפש למקומם לחיותם כראוי, ואפילו קדושות שהיו נפולות ושקועות במקומות נמוכים מאז בריאת העולם - מתתקנים, והגאולה וגילוי הדעת מתקרב עד זמן משיח שעל ידו תושלם ההתגלות בשלמות לגלות כבוד ה'. [ועיי' באריכות בהל' ברכת הפרות ו'].

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן תורה פח'