חשמ"ל

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

כל דבר בעולם זקוק לשמירה מקלקול והיזק. קל וחומר עניינים עדינים ורוחניים. הלבוש שומר את האדם, הקליפה את הפרי, והכלי את תכולתו. הלבוש השומר את הקדושה ברוחניות קרוי חשמ"ל, זהו אחד מפרטי מחזה הנבואה של יחזקאל "ונגה לו סביב, ומתוכה כעין החשמל". חשמ"ל בגימטרייה מלבו"ש, וכפי שמלמד רביז"ל ומובא בספרים, 'נגה' היא בחינת חשמ"ל. לבוש זה משמש כעין קליפה דקה החופה על הקדושה, עיתים שהיא נכללת בצד הטוב ולפעמים בהיפוכו. עבודתנו היא לכלול את הנוגה בקדושה. לבוש זה קיים בכל אחד מד' עולמות אבי"ע, מקורו בעולם הבינה שהיא כאם המסככת על בניה, הם קוב"ה ושכינתא. כמו האם המגוננת על ילדיה, כך אימא עילאה מקפת אותנו בלבוש של שמירה. החשמ"ל מקיף מכל הצדדים ואף תחת הרגלין בבחינת מנעלים. הבגדים הם בחינת חשמ"ל, לפיכך נודעה להם חשיבות יתרה בדברי חז"ל, אנו מצווים להקפיד על ניקיונם. המנעלים עליהם אמרו חז"ל "לעולם ימכור אדם כל אשר לו וייקח מנעלים לרגליו" – גם הם בחינת חשמ"ל. לבוש הנגה והחשמ"ל משול לעור האדם, עור זה הותקן כלבוש לאדם אחר החטא. בעקבות האכילה מעץ הדעת עלולה הנפש להיפגם ולהינזק חלילה, כותנות העור שהכין בורא עולם לאדם, מגוננים על הנפש. אולם לבוש זה מפני קורבתו אל החיצוניות עלול להיתפס בקלקול, לפיכך יש לעמול ולהטותו תמיד לצד הקדושה.

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן תורה פב'