יחיאל מיכל שטרנהרץ

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שנותיו[עריכה]

נולד בשנת תקצ"ט בטולטשין ונפטר בשנת תרע"ז בטולטשין.

חייו[עריכה]

ר' יחיאל מיכל המכונה ר' מיכל'ה נולד לאביו ר' יצחק שהיה בנו חביבו של מוהרנ"ת בשנת תקצ"ט בעיר טולטשין. זכה בילדותו לראות את סבו הגדול מוהרנ"ת.

וכך גדל על התורה והעבודה וכשהגיע לפרקו נישא לביתו של ר' שמשון מהיער (סביו של ר' שמשון ברסקי) שהיה תלמיד של מוהרנ"ת.

בשנת תרכ"ח כשאביו עלה לארץ ישראל מסר את בית הדואר בידיו וביד אחיו ר' דוד צבי שטרנהרץ שם עבד עד סוף ימיו.

ר' מיכל'ה היה בין גדולי אנ"ש דבוק בהשם בכל ליבו היה בקי בכל הש"ס הבבלי והירושלמי. כמו"כ היה בעל מנגן נפלא ואפי' חיבר כמה ניגונים. אנ"ש רצו שהיה חזן בקיבוץ בראש השנה אך סירב עד שבסוף ימיו אמר "מודה אני לה' על שהצילני מלהיות חזן בקיבוץ בראש השנה שבאומן".

היה גם בעל צדקה גדול וליפני כל מצווה היה מפריש צדקה.

בשנת תר"ע אחרי שנהיה בן שבעים שנה זכה לבקר בארץ ישראל שם השתטח על קברות צדיקים וקבר אביו שנקבר ליד הבית יוסף בצפת. ולאחר מכן חזר לביתו שבטולטשין.

היה מכניס אורחים גדול והיה מציע את המיטה לאורח על אף גילו המופלג וחוליו. כמו"כ לא הסכים שישמשוהו בטענה שלא יעשהו מפורסם של שקר, עמד על כך גם בהיותו זקן לא הסכים שיעזרו לו להתלבש וכד'.

גם נזהר מאוד מטבילת מקווה על אף המאמצים הכרוכים בזה עקב גילו וחוליו, ואף ביום שישי היה טובל פעמיים. היה נזהר מרופאים, פעם כשעמד בפני שערי מוות בא לפניו רופא אמר לו ר' מיכל'ה "מה שתומר לי לא לאכל ולא לעשות אני ישמע לך אבל מה שתגיד לי כן לאכול לא אשמע בקולך" הרופא לא נתן לו סיכויים להישאר בחיים אולם בסוף התרפא לגמרי והמשיך לחיות אח"כ כמה שנים,

נפטר בשנת תרע"ז והוא בין שבעים ושמונה שנים.

בניו[עריכה]

ר' אהרן, ר' נפתלי.