-

 

ברסלבער!


האתר ברסלביקי מחפש אנשים בעלי כשרון כתיבה.


מרגיש שאתה מתאים?

הקש כאן כדי להצטרף

לוגו3.png

ישראל מקאזניץ

מתוך ברסלביקי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

בעל "עבודת ישראל" תלמידם של המגיד ממעזריטש רבי שמואל שמעלקא מניקלשבורג ורבי אלימלך מליזענסק[עריכה]

זה לשון הסכמתו לספר הקדוש "ליקוטי מוהר"ן":

"לכו חזו מפעלות אלקים אשר פעל ועשה איש חי רב פעלים מקבציאל שקיבץ על יד זקוקין דנורא וביעורין דאשא, אשר לקט במאמרים אומר לגלגולת, איהו יאה וגולתיה יאה. ליקוטי אמרים דברים נפלאים ונורא הוא סביביו, ששלח לי חד מן ידידיי הלוא הוא הרב המאור הגדול בנן של קדושים מופת הדור גדול מרבן שמו נודע בשערים מו"ה נחמן נ"י נכד לרבינו הק' בעש"ט זללה"ה. אשר רוצה להעלותו על מזבח הדפוס להוציא לאור תעלומות חכמה. וראיתי בהם דברים ערבים נעימים חדודים עמוקים מאד איש לפי ערכו. ומה נכבד היום אשר יצאו לאור דברים כאלו, אשר להם דומיה תהלה. והנני מן המסכימים להעלות על הדפוס דברים יקרים מפז ומפנינים, וראוים להכניסם לפני ולפנים. אמנם מדאגה מדבר פן יקום איש או אשה ויעשה כמתכונתה ע"י עצמו, או ע"י גירא דיליה. לכן הנני גוזר בגזירת נחש לטותא דרבנן, וליקום בארור כל משך י' שנים מיום גמר הדפסה. ולהשומע יונעם ותבוא עליו ברכת טוב.

יום ג' דלת שבט תקס"ח לפ"ק, פה ק"ק קאזיניץ יצ"ו.

נאום ישראל בהמנוח מו"ה שבתי מ"מ דפה ק"ק הנ"ל.