-

 

ברסלבער!


האתר ברסלביקי מחפש אנשים בעלי כשרון כתיבה.


מרגיש שאתה מתאים?

הקש כאן כדי להצטרף

לוגו3.png

ליקוטי עצות

מתוך ברסלביקי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

מחבר[עריכה]

מוהרנ"ת זצ"ל

סקירה[עריכה]

כהשלמה לספר "קיצור ליקוטי מוהר"ן", והוא עצות ישרות הנובעים מספר הקדוש "ליקוטי מוהר"ן", כנזכר בהקדמת ספר "קיצור ליקוטי מוהר"ן השלם", ת"ל: "מורנו הרב הצדיק מוהרנ"ת זצ"ל כתב בהקדמת הספר "קיצור ליקוטי מוהר"ך שלא סידר שם רק רוב הדברים היוצאים מדברי האדמו"ר הק' מוהר"ן זצוק"ל ונותן רשות לכל הרוצה להוסיף שיבוא ויוסיף וכו' ^אשר מורנו מוהרנ"ת זצ"ל ראה אשר אין מי שישתדל בזה כמותו ללקט מתורותיו עוד שושנים נוראים וכו', ע"־כ נתעורר בעצמו לחבר עוד קיצור נפלא מתורותיו הק' הוא הספר "ליקוטי עצות" שמסודר ע"פ א"ב בלשון קצר וצח מאד ושם הוסיף ללקט וכוי, ע"כ. בספר "ימי מוהרנ"ת" דף נ"ו מזכיר דבר כתיבת הספר וז"ל: אחר ר"ה תקפ"ו כתבתי מחדש הספר "ליקוטי עצות" שהוא ספר "הקיצור" בתוספת מרובה, ע"כ. והנה כלל בדבריו אלה שני ספרים, כי ליקוטי עצות הוא ספר לחוד וספר הקיצור הכוונה תמיד על "קיצור ליקוטי מוהר"ן", אך כוונתו כי ספר "ליקוטי עצות" הוא השלמה לספר הקיצור וכנ"ל. בספר "בית עקד ספרים" כותב שנדפס פעם ראשונה שנת תקע"ו, אסתפק אם דבריו נכונים, כי מפשוטן של דברים נראה שנדפס לראשונה בשנת תר"א, כמו שנבאר להלן, אך מ"מ אין לי הכרע בזה, כי ראיתי דפוס ישן אשר נראה בערך משנת תק"פ ואיני יודע להכריע אם האמת כן או שנדפס לראשונה בשנת תר"א. הספר מחולק לשני חלקים. חלק שני מתחיל ממועדים עם שער מיוחד. בשנת תר"א כשנסע מוהרנ"ת ללעמבערג(כאשר נתבאר במערכת "ליקוטי הלכות") הדפיס שם ספר "ליקוטי עצות" כנזכר במכתביו מכתב שי"ט, מיום ג' וארא תר"א, וז"ל: לכו חזו מפעלות ה', אחי ורעי ובפרט ידיד נפשי ולבבי הותיק וכו' וכו' הביטו וראו והתמהו תמהו, מי האמין לשמועותינו שנזכה עתה אחר כל התלאות וההרפתקאות והצרות והרדיפות עד הנפש שעברו עלינו, ובפרט בפרט עלי העני והאביון נבזה בעיניו נמאס, אשר כולם חרקו שנים עלי ביותר וכו' ועתה בואו ברוכי ה' ושיתו לבבכם היטב והביטו וראו את ישועת ה' וחסדו ונפלאותיו עד אין קץ שנזכה עתה לראת בעינינו עלה לדוגמא אשר נחקקה במרחקים מנוראות חידושי אדמו"ר זצ"ל להאיר ולגלות האמת והאמונה בעולם וכל המדות הטובות ולהנצל מכל המדות רעות המבוארים שם ב"לקוטי עצות" הזה וכו' וכו' ויקבלו עתה בשמחה הדף קטן הרצוף פה, שהגיע אלי משם וכו' וכו', אני מבקש לבל תפרסמו הרבה לאיש זר רק לאנשים כלבבינו, ולגנוז היטב הדף הרצוף פה, ולהזהיר כל מי שתודיעו לו שיכסה הדבר ולא יגלה לשום איש זר וכו' ע"כ. ועיי"ש עוד במכתבים שכ"ב של"ב שמ"ט המדבר מזה.

הודפס[עריכה]

  • בשנת תר"ט נדפס בזאלקווע כנראה ע"י הר"ר נחמן מטולטשין זצ"ל.
  • בשנת תר"י נדפס עוד פעם.
  • בשנת תרי"ח נדפס בלעמבערג, כנראה ע"י הר"ר נחמן מטולטשין זצ"ל, שעסק אז שם בהדפסת ליקו"ה חו"מ.
  • בשנת תרכ"ט נדפס עוד פעם בלעמבערג
  • בשנת תרל"ה נדפס בווארשא
  • בשנת תרס"ג נדפס עוד פעם בווארשא
  • בשנת תרפ"ז נדפס בלובלין ע"י הר"ר אהרן לייב ציגלמאן ז"ל
  • בשנת תשט"ז נדפס בירושלים ע"י חסידי ברסלב.