-

 

ברסלבער!


האתר ברסלביקי מחפש אנשים בעלי כשרון כתיבה.


מרגיש שאתה מתאים?

הקש כאן כדי להצטרף

לוגו3.png

ליקוטי מוהר"ן

מתוך ברסלביקי
(הופנה מהדף לקוטי מוהר"ן)
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


ספר היסוד וחיבורו החשוב של ר' נחמן. ספר היסוד של חסידות ברסלב בפרט וספר בעל השפעה רבה בעולם החסידות בכלל.

הספר מכיל רפ"ו מאמרים בחלק ראשון וקכ"ה מאמרים בחלק שני.

חלק מהספר כתב אדמו"ר הננמ"ח בעצמו, אך רובו נכתב על ידי המובהק שבתלמידיו מוהרנ"ת זצ"ל. המאמרים ברובם הם משנת תקס"ב עד שנת תקע"א, אך כמה מאמרים הם משנת תק"ן והלאה.

יש לציין שכל התורות הכתובות בליקוטי מוהר"ן נכתבו אחרי שרבינו בא מארץ ישראל.

דפוסים[עריכה | עריכת קוד מקור]

  • הספר נדפס לראשונה בשנת תקס"ח באוסטראה. נדפס אז רק חלק ראשון.

נוסח השער בהדפסה ראשונה:

ספר ליקוטי מוהר"ן ממאמרות טהורות של הרב החסיד המפורסם בוצינא קדישא מו"ה נחמן נ"י, כאור הבהיר נכדו של הרב הקדוש הבעש"ט זצוק"ל. לקטנו מאמר אחר מאמר אמרות ה' טהורות, צפנת פענח מגלה נסתרות, לעורר ישנים ולהוציא אסורים בכושרית, בתוכחת מגולה ואהבה מוסתרת לסקל הדרכים ולפקוח עינים עורות, חצובים מאבני מחצב אבנים יקרות. כל הרוצה לסמוך עליהם בנינים גדולים ע"פ הקדמות ישרות דברי חכמים, נטועים כמסמרות, בהם ימצא מרגוע לנפשו ועצות ישרות ויזכו לראות בביאת מורה צדק לקבץ מפוזרות ויכונן על משפטם ק"ק והיכל ואולם ועזרות. בדפוס מוהר"ר שמואל במוהר"ר ישכר בער סגל לסדר ולפרט ה'נ'נ'י נ'ו'תן ל'ו את ב'ריתי ש'ל'ו'ם' לפ"ק (תקס"ח)

מהפרט של הפסוק יוצא שנת תקס"ט, אך נראה שאת השער הדפיסו אחר גמר הספר, שהי' סמוך לר"ה תקס"ט. הספר מכיל הקדמה קצרה. עיין במכתב אדמו"ר בתחילת ספר "עלים לתרופה", עיי"ש. בשנת תקע"א הדפים מוהרנ"ת את החלק השני במאהלוב.

  • בשנת תקפ"א סידר מוהרנ"ת זצ"ל את הספר בתוספת מראה מקומות. הספד נדפס בבית מוהרנ"ת זצ"ל בלי רשיון הצאנזאר. בשער הספר כתוב דפוס מאהלוב, אך הדבר נעשה במכוון כדי שלא יתוודע מדפוסו (עיין לקמן במערכת "ליקוטי תפלות") . הספר מכיל הקדמה גדולה כאשר נדפס כעת בצירוף הסכמות מהגה"ק ר' אברהם חיים, אבד"ק זלאטשוב זצ"ל, מהגה"ק ר' מאיר אבד"ק דבראד זצ"ל ומהגה"ק ר' אפרים זלמן מרגלית זצ"ל.
  • בשנת תק"צ בערך נדפס הספר בלעמבערג, כנז' במכתב שי"ז המדבר מנסיעת מוהרנ"ת ללעמבערג, וז"ל: וגם הספר "ליקוטי מוהר"ן" שנדפס שם זה כמה שנים היה מונח בקרן זויות, ועכשיו התחילו להוציא אותו ושאלו אותי כמה דברים ופרשתי להם יפה בעז"ה וכו', ע"כ. בהוצאה זו כתבו המדפיסים שנת תקס"ט והוא טעות, כי בשער כתוב על אדמו"ר זצוק"ל, ואדמו"ר עוד חי עד שנת תקע"א. עוד כי הספר מכיל את ב' החלקים וקרוב לשנת תקס"ט התחיל אדמו"ר לחבר את החלק השני, ולא נגמר עד שנת תקע"א.
  • בשנת תרל"ד נדפס בירושלים בפעם הרביעית ע"י הרה"ח ר' פסח זסלבסקי ז"ל, תלמיד מוהרנ"ת זצ"ל.
  • בשנת תרל"ו נדפס בפעם החמישית בלעמבערג ע"י הגה"ק הרב מטשעהרין זצ"ל, בתוספת המראה מקומות שבשולי הגליון. אז הדפיסו את ההסכמות מהגה"ק החוזה מלובלין זצ"ל ומהגה"ק המגיד מקאזניץ זצ"ל.
  • בשנת תר"ע נדפס פעם שישית בירושלים, ע"י הרה"ח ר' דוד צבי ב"ר יונה דאשווסקע, נכד הר"ר יודיל זצ"ל.
  • בשנת תרפ"ד נדפס פעם שביעית בווארשא. התחיל בהדפסה הר"ר יהודא לייב רוזנפלד ז"ל, שהדפיס חמש בויגין והוא מסרם להר"ר אהרן לייב ציגלמן ז"ל, אשר גמר ההדפסה.
  • בשנת תרצ"ו נדפס פעם שמינית ע"י הר"ר אהרן לייב ציגלמן ז"ל. הדפיסו אז אלפיים ספרים. אלף ספרים קנה הר"ר יהודא ליים רוזנפלד, ע"כ הדפיסו בשער של אלף ספרים אלו "ירושלים", והם נשלחו להר"ר יהודא לייב לירושלים.
  • בשנת תרצ"ח נדפס בפעם העשירית בווארשא ע"י הר"ר ישראל פריד ז"ל. בשער כתוב "אפטא". הספר נדפס באותיות מרובעות.
  • בשנת תש"ז נדפס בפעם האחד עשר ברגנסבורג ע"י הר"ר צבי ריכמן ז"ל באותיות מרובעות.