-

 

ברסלבער!


האתר ברסלביקי מחפש אנשים בעלי כשרון כתיבה.


מרגיש שאתה מתאים?

הקש כאן כדי להצטרף

לוגו3.png

רבי נתן מברסלב

מתוך ברסלביקי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש
האוהל על קברו של רבי נתן מברסלב

רבי נתן שטרנהארץ מברסלב (ט"ו בשבט תק"מ - י' טבת תר"ה), נולד בנעמירוב לאביו ר' נפתלי הערץ ולאמו מרת חיה לאניע, והורתו ולידתו היו בקדושה גדולה כגדולי הצדיקים (א). בשבת נחמו דשנת תקנ"ג נשא לאשה את מרת אסתר שיינדיל (ב), בת הגאון הצדיק מוהר"ר דוד צבי אויערבאך גאב"ד שאריגראד קרעמניץ ומהאלוב והיה סמוך על שלחן חותנו בשאריגראד עד סכות תקנ"ו ואז חזר להיות סמוך על שלחן אביו בנעמירוב עד אחר יום כיפור של שנת תקס"ז.

בחודש אלול שנת תקס"ב התקרב לרבי נחמן מברסלב. בשנים תקס"ז-תקס"ח דר במאהלוב. בשנים תקס"ט-תקע"א חזר לדור בנעמירוב. בקיץ דשנת תקע"א, אחר הסתלקות רבינו ז"ל, עבר לגור בברסלב. בשנות המחלוקת תקצ"ו-תקצ"ח, הוגלה על ידי הממשלה לנעמירוב ואחר כך חזר לברסלב שם גר עד יום פטירתו.

בקיץ דשנת תקפ"ב נסע במסירות נפש לארץ ישראל ושהה שם כחמישה שבועות. את סיפור נסיעה זו כתב ביומנו, 'ימי מוהרנ"ת' חלק ב'.

בר"ח אלול תקפ"ו נפטרה זוגתו הראשונה ובחשון תקפ"ז נשא את זוגתו השניה מרת דישעל. בשנת תקפ"ה חלה בחולי מעיים שסבל ממנו עד אחרית ימיו (ג). בניו: ר' שכנא, ר' יצחק, ר' דוד צבי, ר' נחמן, ר' יוסף יונה ור' מאיר (נפטר בקיץ תקס"ט בן פחות מארבע שנים). בתו: חנה ציריל אשת ר' ברוך ב"ר שלמה. כן היו לו בן ובת חורגים, בני זוגתו השניה, ר' שמואל שמעלקע וחיה שנישאה לבנו ר' דוד צבי.

וכל מעשה תקפו וגבורתו וכל אשר עבר עליו בהפצת דעת רבינו הקדוש הלא המה כתובים בספריו ובמכתביו ובספרי תלמידיו ותלמידי תלמידיו (ה). כי ממש נתקיים בו לא מש מתוך האהל, אהלה של תורה של רבינו אור האורות והיה ממש דבוק ומקושר אליו במסירות נפש ובביטול הרגשות וכל שיחותיו וסיפוריו ועניניו הכל היה סובב והולך רק על קוטב זה להודיע ולפרסם גדולת קדושת מעלת רבינו ז"ל, להודיע לבני אדם מעלותיו ולהפיץ מעינותיו חוצה ורבינו ז"ל עצמו העיד עליו שהוא יודע ומשיג קצת מגדולת מעלתו(ו) ושאילולא הוא לא היה נשאר מרבינו אפילו עלה אחד של גניזה (ז).

נסתלק לגנזי מרומים בעשרה בטבת שנת תר"ה, ומנוחתו כבוד בעיר ברסלב.

ספריו[עריכה | עריכת קוד מקור]

קרא עוד[עריכה | עריכת קוד מקור]

הערות שוליים[עריכה | עריכת קוד מקור]

(א) נעימות נצח, ב. ע"ש שאמו היתה בת י"ד שנה בלדתה אותו ואביו בן י"ג שנה ומחצה ולפי זה נראה שהיה בנם הבכור. יתר אחיו הידועים לנו: ר' יוסף, ר' יודל, ר' לייבוש וכן היו לו כמה אחיות. (ב) קונטרס היחס של צאצאי ר' דוד צבי "גדולת דוד", הובא במבה"נ, 29-30 פא. (ג) יממ"א, יממ"ב, ימה"ת. (ד) נ"צ, פה. (ה) ראה: ימי מהרנ"ת, חיי מוהר"ן, על"ת ימה"ת, כו"א אבב"ר ועוד. (ו) מלוקט מההקדמות לספר ימי מהרנ"ת ועל"ת. (ז) חיי"מ, שע.