ממון ובנים

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

נפש האדם וחיותו יש בה כמה וכמה בחינות וחלקים, שהם כמה מהויות של אור וחיות, ובכלליות הם מכונים: נפש, רוח, נשמה, [ועליהם חיה ויחידה שהם אורות נסתרים יותר ומכונים "מקיפים"], וכל אחד מהם גם מתחלק בפרטיות דהיינו נפש שבנפש, רוח שבנפש וכו' נפש שברוח, רוח שברוח, וכן הלאה. [חמש חלקים אלו הם כנגד חמש בחינות שבהם מתחלקים הספירות הקדושות מלכות, ו"ק [ו' מדות: חסד גבורה תפארת נצח הוד ויסוד שנקראים יחדיו תפארת], בינה, חכמה, כתר, ומדת המלכות היא כנגד הנפש, והו' מדות כנגד הרוח, וכן הלאה. כמו שהתבאר בגליון הקודם]. כי כמו שהמידות הקדושות שהם הארות מלמעלה מתפשטות בכלליות העולמות, כן מתפשטת הקדושה והחיות בתוך האדם: בתחילת ימיו ועבודתו את ה' מאיר בו רק הארה וחיות פשוטה בקרבת ה', שהוא עצם האמונה בה' וקיום המצוות, ואח"כ לפי קרבתו אליו בכל פעם יותר, מתנוצצים בו ומתגלים עוד תוספת חיות וקרבה יתרה, ומתקשר יותר לה' לתורתו ולמצוותיו, ומקבל רוח חיים יותר גדולה והארת דעת יותר עמוקה ומקושרת לה' בכל פעם יותר. וכל ההשפעות שיש לכל אחד בעולם הזה, הם השתלשלויות של הארה וחיות מלמעלה, שהתלבש וירד בצורה גשמית, הן דעת וחכמה, הן בנים ובנות, הן הצלחה וכדומה, וכן הממון. וכל אחד מהם מגיע מבחינה אחרת מהמידות הנ"ל, ומחיות הנפש הנ"ל, ומתלבש ומצטייר בצורתו הגשמית. ובעצם, יש בו חיות רוחנית אמיתית, שכאשר זוכים להשתמש בו כראוי בקדושה, מתגלה בדבר זה ההארה והחיות האמיתית הרוחנית של הקדושה שבו, ועם זה מתקרבים לה' יותר. כמו שבמאמר זה מאריך רבינו הקדוש לבאר את ענין הממון כאשר הוא בקדושה, שההארה המלובשת בו - בממון - בכלליות היא מן הבחינה התחתונה – הנפש, וכנגד מדת המלכות, ועל ידי שפע זה, כאשר הוא בקדושה, מקבל האדם את החיות המלובשת בזה ואז יש לנפש את תוספת ההארה שמקבלת מזה, וכן להיפך ח"ו, נמצא שכל ההשפעות תלויות בחלקי החיות שבאדם.

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן תורה סט'