מקצץ בנטיעות

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

בתחילת גדילת האילן, כשהוא עדיין בקטנותו טרם התגדלותו, הוא נקרא בשם נטיעה. המקצץ בנטיעה אינו ממתין עד להגדלת האילן, וקוצץ אותו לפני שהגיע אל תכליתו. כמו כן הנכנס לפרדס העבודה, יש כמה אופנים שהאדם רואה ברק של הצלחה בתחילת דרכו, ו'מסתפק במועט' ואינו עולה לחפש דרכי הדביקות האמיתיים. כי מתמיד בתורה שלא לשמה, ומקצץ ואינו ממשיך לחפש איך לזכות לתורה לשמה. או שמתייגע להתפלל בכוונה ולשמור על קדושת היהדות, ואינו מחפש דרכי ההתקשרות לצדיקי אמת, העלאת התפילות, וההתחברות עם הנחת העליון. וכמו שטעה אחר שראה את המלאך מט"ט וסבר שהוא רשות בפני עצמו ח"ו, ונפל לכפירה. כי קיצץ בנטיעות שלא המשיך את התגדלות האילן להבין איך הכל נכלל בהשי"ת. כמו כן כל אדם שרואה את תחילת הישועה שזוכה להתמיד בתורה וכדו', ואינו עולה לחברו עם השי"ת שזהו הגדלת האילן בתפארתו, הרי הוא מקצץ בנטיעות שבזה הוא מפריד בחי' למדן מבחי' צדיק. וכן בכלליות הבריאה נטע השי"ת בעוה"ז הרבה נטיעות. אלה הם חלקים וניצוצות מגילוי אלקותו ית"ש, והם נמצאים ומפוזרים בכל צד ופינה, בכל חפץ ניצוץ ובכל תנועה נטיעה. והתגלות אלו הניצוצין בתחילתן הוא כנטיעה דקה וקטנה, ותכלית עבודת האדם הוא להבין תמיד שזהו אות בצבא דיליה, ועליו לאחוז בהתגלות הניצוץ ולהגדילה להיות אילן, היינו להתדבק בהשי"ת על ידו. אך המקצץ בנטיעה לוקח את התגלות הניצוץ כשהוא למטה, ואין מגדילו ומעלהו. ובזה אינו מחבר את הבריאה להשי"ת. כי תכלית האדם בזה העולם להגדיל הנטיעות, להתעלות מקטנות לגדלות, להחזיר הנפרדים לאחד.

עיין ב[עריכה]

ליקוטי מוהר"ן תורה לא'