משה גלידמאן מצ'נסטכוב

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

שנותיו[עריכה]

שנת לידתו אינה ידועה נפטר י"ט שבט תש"ז ירושלים.

חייו[עריכה]

ר' משה נולד בפולין כנראה בעיר צ'נסטכוב. לאמאו מרת חווה.

בבחרותו למד בישיבת 'מאקוב' בעיר ווארשה שם נתקרב לברסלב ע"י ר' יצחק'ל קראקובסקי אוטבוצקר שקרב לברסלב יותר ממאה מבני הישיבה.

עוד בישיבתו היה קם כל לילה חצות והולך להתבודדות בשדה.

בסוף שנת תרע"ד בעת פריצת מלחמת עולם הראשונה ברח עם כמה מחבריו לאומן ולקראת ראש השנה של שנת תרע"ה הגיעה לאומן שם פגש בעובדי השם ובפרט בר' אברהם ב"ר נחמן שהגיע בשנה זאת לאומן מארץ ישראל ודבק בו בכל ליבו שמע את שיחותיו ואף כתבם כמו"כ שימש אותו עד סוף ימיו ור' אברהם מצדו העריכו ואהבו ופעם אמר לו כששימשו 'זה יועיל לך בבוא היום'.

כשהגיע לפרקו התחתן עם בתו של ר' אהרון קיבליטשר. באומן היה גר אחרי החתונה. חצות היה אצלו עבודה נפלאה ומשום כך היה תפקידו היה להעיר את אנ"ש בחצות לילה לעבודת השם.

סיפר פעם שראה בחלום את ר' אברהם ב"ר נחמן עם הרבה ספרים ואמר לו כל הספרים האלו כתבתי בזכות שקמתי חצות. כשהיה רואה אנשים אחרי ערבית מתעכבים היה מעורר אותם לישון מוקדם ולקום חצות.

בשנת תרצ"ד, בין מלחמת עולם הראשונה לשנייה זכה לעלות לארץ ישראל והשתקע בירושלים עיה"ק שם המשיך לעבוד את השם.

נפטר בי"ט שבט תש"ז נקבר ונטמן בהר הזיתים בירושלים.

בניו[עריכה]

אהרן,