נשמת העשוקים

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תקציר[עריכה]

שלשת הקליפות –שהם: רוח סערה, ענן גדול, ואש מתלקחת - הם כח הקליפות והרע הגמור. ואילו הקליפה הרביעית שהיא קליפת 'נגה' - היא ממוצע, שאין הוא ממש איסור ורע, אלא ממוצע בין זה לזה. ולכן קלי' זו עומדת באמצע בין הקדושה ובין הקלי' הטמאות, כמובא כאן במאמר, וכאשר זוכים ישראל, אזי היא נכללת בקדושה ומתהפכת לקדושה, ואם ח"ו כח הקדושה מועט, אזי הקלי' הטמאות לגמרי הופכים אותה לרע ח"ו, ויונקים רח"ל מהקדושה. והנה הנשמות של בני ישראל הקדושים, הם מגיעים מרום גבהי מרומים, ממקומות נשגבים ונעלמים, (עיי' תורה סי' י"ד, י"ז ועוד), וכאשר יורדים ונמשכים לעולם הזה, אזי הם נמשכים גם דרך קלי' נוגה, וכח קדושת הנשמה משבר את הסתרת הקליפה ומתגלה קדושתו. ואם ח"ו שורה הסתרה וכח הקלי' גובר, אזי יש ח"ו כח לקלי' לקחת כביכול ולשלוט על הנשמה בדרך עושק וגנבה, ולערב את אחיזת הקלי' עם קדושת הנשמה וכו'. אך כאשר ישראל מקיימים את המצוות ומע"ט וכו', אזי אין לה כח וקדושת הנשמה מתגלה כראוי.

מקור[עריכה]

זוהר משפטים ובדברי האר"י הק' ובאדרא וספר הגלגולים.

הערות שוליים[עריכה]