משיבת נפש

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

מחבר[עריכה]

ר' משה יהושע בזשיליאנסקי המכונה ר' אלטער טעפליקער

תוכן[עריכה]

ליקוטים יקרים ונפלאים, דברי התחזקות המחיין מאמצין ומשיבין נפש כל חי, סובב על קוטב דברי אדמו"ר שהודיע כי "אין שום יאוש בעולם". מקובץ ומלוקט ומסודר באופן נעלה מספרי אדמו"ר הננמ"ח זצ"ל ומספרי "ליקוטי הלכות" למוהרנ"ת זצ"ל.

נדפס[עריכה]

 • לראשונה בלעמבערג בשנת תרס"ב ע"י הרה"ח ר' צבי ווייסלייב זצ"ל ור' ישראל היילפערין זצ"ל.
 • בשנת תרע"ב נדפס שנית בלעמבערג ע"י ר' יהושע צבי וואלף והאחים ענבער.
 • בשנת תער"ג נדפס בשלישית בפיעטרקוב ע"י ר' ירחמיאל מענדיל קליינמאן.
 • בשנת תר"פ (בערך) נדפס ברביעית בווארשא. בשנת תרפ"ב נדפס בחמישית בווארשא ע"י ר' אהרן ליב ציגלמאן ז"ל.
 • בשנת תרפ"ד נדפס בשישית בווארשא ע"י ר' אהרן ליב ציגלמאן ז"ל.
 • בשנת תרפ"ז נדפס בשביעית בווארשא ע"י ר' אהרן ליב ציגלמאן ז"ל.
 • בשנת תר"ץ נדפס בשמינית בווארשא ע"י ר' אהרן ליב ציגלמאן, עם תירגום לאידיש ע"י ר' יעקב יצחק קאנטאר מקראקא.
 • בשנת תש"ב נדפס בתשיעית בירושלים ע"י חסידי ברסלב. בשנת תש"ז נדפס בפעם העשירית בגרמניה, ע"י ר' דב יואל ב"ר נתן פנחס ערליך.
 • בשנת תשי"ג נדפס בירושלים בפעם האחד־עשר ע"י ר' גבריאל קפלר ז"ל.
 • בשנת תש"כ נדפס בירושלים בפעם השנים־עשר ע"י חסידי ברסלב.
 • בשנת תשכ"ה נדפס בפעם השלוש ־עשרה בניו־יורק, ע"י הגה"ק רבי אליעזר שלמה שיק מוהרא"ש זי"ע.