חיים אלעזר שפירא ממונקאטש

מתוך ברסלביקי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

בעל "מנחת אלעזר"[עריכה]

א[עריכה]

סיפר ר' שמואל קאליש שלמד בישיבתו של הגה"ק בעל ה"מנחת אלעזר" זי"ע, ופעם אחת תוך כדי שעיין בבית עקד הספרים של רבו הגה"ק ממונקאטש מצא שם את הספר הקדוש "ליקוטי מוהר"ן", ועז היה חפצו לקחת את הספר כדי לעיין בו. אמר לו רבו כי מוכן הוא להשאיל לו את הספר לשלושה ימים, בתנאי שלא ילמוד בו בלי שיטבול במקוה קודם לכן! כי הוא כמו הזוהר הקדוש. הוא אף אמר לו, כי יסכים להשאיל לו אף את הספר הקדוש "סיפורי מעשיות", בשנותו את אזהרתו כי לא יהגה גם בספר זה כי אם לאחר טבילת מקוה, היות וכל מילה ומילה בספר קדוש זה, היא סודות גדולים ונשגבים. "ודע" - הטעים ה"מנחת אלעזר" לר' שמואל - כשכל העולם יתחילו לעיין וללמוד ב"סיפורי מעשיות" יבוא משיח צדקינו.[1]

ב[עריכה]

פעם בא מאן דהוא לקבץ מעות במונקאטש, ופער פיו לדבר על רבינו הקדוש מוהר"ן זיע"א. משנודע הדבר לרבה של העיר בעל ה"מנחת אלעזר" הורה הוא להכריז שלא לתת לו כסף, ולבסוף אף גרש אותו מהעיר. .[2]

ג[עריכה]

הסעיף הראשון בספרו הגדול "דברי תורה" הוא מהספר הקדוש "שיחות הר"ן". וכן מביא שם עוד מרבינו.

ד[עריכה]

הספר "השתפכות הנפש" היה יקר מאד בעיני הרה"ק ממונקאטש, עד שציוה פעם להדפיסו.

ה[עריכה]

כיום נמצא ספר "שמות הצדיקים" ועליו חתימת יד קדשו של הרה"ק ר' צבי הירש בעל "דרכי תשובה", ועל ידה חתימת יד קדשו של בנו הרה"ק בעל "מנחת אלעזר".[3] בספר "חיים ושלום" עה"ת מרבי חיים אליעזר ממונקאטש זצ"ל פ' וארא מביא מהספר הקדוש "ליקוטי מוהר"ן".

הערות שולים[עריכה]

  1. מפי ר' שלמה חיים ויטריאל, ששמע מבעל המעשה
  2. מפי ר' שלמה חיים ויטריאל, ששמע מר' שמואל קאליש
  3. מפי הרה"ח ר' חיים שניבאלג ז"ל.