-

 

ברסלבער!


האתר ברסלביקי מחפש אנשים בעלי כשרון כתיבה.


מרגיש שאתה מתאים?

הקש כאן כדי להצטרף

לוגו3.png

יעקב יצחק - "החוזה מלובלין"

מתוך ברסלביקי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

תלמיד המגיד ממעזריטש ורבי אלימלך מליזענסק[עריכה]

א[עריכה]

זה לשון הסכמתו על הספר הקדוש "לקוטי מוהר"ן":

"הנה יד כתובה אלי באצבע אלקים חרות, אשר שלח אלי חד מן קאמייא הלא הוא מחותני חביבי וידידי הרב המאור הגדול איש קדוש מופת הדור, נ"י פ"ה ע"ה מו"ה נחמן נ"י ליקוטים המלאים לה אמיר מלא וגדוש ביראת אלקים בדברים מושכלים שכל אלקים, ועיינתי בהם על נכון. והנה מאד ישרו בעיני דברים נכבדים כאלו, ולית דין צריך בושש. כי הדברים מאליהם יעידון ויגידון דבר אמת לאמיתו לפי עניינו ודברי אלקים חיים. והנה האי גברא רבא לא צריך לא לדידי ולא לדכוותי, כי מה אני ומה חיי שפל ונבזה חדל אישים, ומעולם לא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני, ליתן הסכמה על ספרים חדשים. אמנם לאהבת האמת אמרתי ענוותנותיה דמר גרמא לי. והנני מן המסכימים להוציא לאור תעלומות חכמה. והנני לא אבוא על הלטותא אשר יעשה כמותה בהדפסה בערך עשרה שנים מיום דלמטה, כי בלא זה ליקום בארור אשר ישיג וכו'. ולהשומע תבוא עליו ברכת טוב.

היום יום גימל כ"ו ימים לחודש טבת תקס"ח לפ"ק פה לובלין.

כה דברי האוהבו הגם שאינני יודעו ומכירו, ומצפה טובתו ובריאותו ושלומו תמיד.

יעקב יצחק במוהר"ר אברהם אליעזר הלוי הורביץ.

כפי הידוע [1] נמנע החוזה מלתת הסכמות על ספרים מבני דורו, זולת על ספרים יחידים ומיוחדים, והספר קדוש "ליקוטי מוהר"ן" הוא אחד מהם. ובספר הידוע והמפורסם "עשר אורות" במערכת הרה"ק מלובלין [2] מעתיק את כל ההסכמה הנ"ל.

ב[עריכה]

רבה של העיר אומן הרה"ג ר' שלום מלמד ז"ל נחשב בתחילה ל"מתנגד" על עניני רבינו ואנשיו, ומשום כך היתה הסכמתו של ה"חוזה מלובלין" לפלא בעיניו, והוא סירב להאמין כי היא אמיתית.

ביום מן הימים, מצא ר' שלום ספר ישן בו הועתקו כל ההסכמות שנתן ה"חוזה" מעודו. לתדהמתו הרבה גילה הוא בין יתר ההסכמות אף את ההסכמה על הספר הקדוש "ליקוטי מוהר"ן", כשהיא תואמת מילה במילה את ההסכמה כפי שהיא מודפסת בפתיחת הספר הקדוש "לקוטי מוהר"ן". בפני הוכחה ניצחת שכזו לא יכול היה ר' שלום לעמוד, והדבר עוררו ללמוד בספר "ליקוטי מוהר"ן".

ואכן, ברבות הימים הפך רבה של אומן לאוהדם של חסידי ברסלב, ואף התבטא עליהם כי הם יראים ושלמים והחזיקו ביהדותם במסירות נפש על אף הנוגשים הרוסיים. [3]

ג[עריכה]

בשעה ששלח רבינו ז"ל את ר' זלמן הקטן אל החוזה מלובלין כדי לקחת ממנו את ההסכמה, שלחו עמו ר' נתן ור' נפתלי ז"ל קוויטלאך [4] והחוזה התפעל מהן מאוד... [5]

ד[עריכה]

הגאון רבי חיים קרייזווירט זצ"ל גאב"ד אנטווערפן הגיע לביקור חולים אצל הרה"ח ר' אלעזר רוזנפלד זצ"ל וסיפר ששמע מהגאון הצדיק רבי שמעון זעליחובער זצ"ל משגיח דישיבת חכמי לובלין, שהחוזה מלובלין זי"ע שלח הזמנות לחתונה לכל האדמורי"ם והרבנים, ושלח ג"כ למוהרנ"ת כל הזמנה כאחד הגדולים. [6]

הערות שוליים[עריכה]

  1. וכפי שנראה מלשון ההסכמה "לא הלכתי בגדולות ליתן הסכמה" וכו'.
  2. דף נה ע"א.
  3. מפי הרה"ח רבי לוי יצחק בנדר ז"ל.
  4. פתקאות לברכה.
  5. שיח שרפי קודש ח"א עמ' רמ"ה.
  6. מפי הגה"ח ר' בן ציון גרוסמן.